Thailand 2019

THAILAND 2019
Phibun Mangsahan, Ko Samet, Bangkok